၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည့္အစီအစဥ္

၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လိုသူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။