ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကို ရက်တိုးမြှင့်ထားကြောင်း ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ရှိ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအားလုံး၏ ကျောင်းအပ်လက်ခံရက်ကို (၁၂-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ အထိ တိုးမြှင့်ထားပါသည်။
Read More

ကျောင်းပိတ်ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား နည်းပညာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Python Programming သင်တန်းကို (၂၃.၁၀.၂၀၂၃) မှ (၃၀.၁၁.၂၀၂၃) အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မှ သင်တန်းရေးရာဌာနဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းရေးရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း/ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းများ လက်ဆင့်ကမ်းပြသပေးမည့်သင်တန်းကို (၃...
Read More

Credit System

B.C.Sc. (Bachelor of Computer Science) နှင့်  B.C.Tech. (Bachelor of Computer Technology)ဘွဲ့အတွက် ၅ နှစ်သင်တန်း၏ Credit Unit စုစုပေါင်းဖော်ပြချက် First Year Guide Book Second Year Guide Book Third Year to Fifth Year Guide Book
Read More

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်) အမြင့်ဆုံးအမှတ်- ၄၅၁ အနိမ့်ဆုံးအမှတ်- ၃၇၁
Read More