“လူငယ် နှင့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများ” ဆိုင်ရာ လူငယ်အသိပညာပေး စကားဝိုင်း ကျင်းပခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)၏ “လူငယ် နှင့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများ” ဆိုင်ရာ လူငယ်အသိပညာပေး စကားဝိုင်း အခမ်းအနားကို (၂၈-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစကားဝိုင်းတွင် ကျောင်းသား(၅)ဦးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကျပါသည်။ တက်ရောက်လာကြသည့် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှလည်း သိလိုသည့်မေးခွန်းများကို ပါဝင်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။