Python Programming သင်တန်းပို့ချခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား နည်းပညာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Python Programming သင်တန်းကို (၂၃.၁၀.၂၀၂၃) မှ (၃၀.၁၁.၂၀၂၃) အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဆရာ/ဆရာမ (၁၀) ဦး နှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၉) ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။