ၾကည္ႏူးဖြယ္ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)တြင္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

From Date:2018-01-13
To Date:2018-01-13
From Time:08:00
To Time:12:00
Venue:ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)