၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲ နှင့် ပညာရည်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ နှင့် ပညာရည်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။