ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

Professional Development Workshop Using MekongSkills2Work Network Source Book And Toolkits (TUs and CUs) သင္တန္းကို ဆရာမ ေဒၚေဒစီ၀င္းႏွင့္ ဆရာမ ေဒါက္တာ၀င္း၀င္းေအာင္တို႔မွ ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္၊၊

From Date:2018-11-28
To Date:2018-11-29
From Time:10:00
To Time:12:00
Venue:ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ) ေဇယ်ာသီရိခန္းမ