ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်

မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပွဲတော်ကို  19ရက် ဇွန်လ  2019ခုနစ်တွင်  ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)၏ ကျောင်းသစ်ကြီးတွင် ဆရာ /ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ နင့် ဝန်ထမ်းများမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။