ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)မွ IT BUSINESS PLAN 2019 ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)၏ ပထမအႀကိမ္ *IT Business Plan 2019* ၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္၊တတိယႏွစ္၊စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။